sr1911

 1. Nalajr
 2. zrozulu
 3. ZoidMeister
 4. fallenangelhim
 5. ditto1958
 6. CardinalsAZ1988
 7. mr.revolverguy
 8. mr.revolverguy
 9. redsoxwa
 10. ZoidMeister
 11. Cowboy1629
 12. Provider
 13. Provider